จัดจำหน่าย ZIEHL-ABEGG ประเทศไทย THAILAND - OPTIMUS CONTROL CO., LTD.

15 Nov 2022
จัดจำหน่าย ZIEHL-ABEGG ประเทศไทย THAILAND - OPTIMUS CONTROL CO., LTD.
View Full Size
LOOKING FOR THIS PRODUCT?
GREAT PRICE & BEST OFFER.

CONTACT US TODAY!! 


ZIEHL ABEGG
ตัวแทนจำหน่าย ZIEHL-ABEGG THAILAND ประเทศไทย
จำหน่าย ZIEHL ABEGG fan ประเทศไทย
ราคาดี
ข้อเสนอที่ดีที่สุด
 
ประเทศไทย THAILAND 
Centrifugal fans
Process fans
Control technology ventilation systems
Motors
Explosion protected products


FB045-SDK.4C.6S
FE063-ADK.4I.6
FE050-VD4.4I.2
FE050-SDA.4L.2
FE050-ADA.4F.2NV
FB045-SDA.4C.2PNV
FB056-SDA.4F.2P
FE040-4EQ.2F.5
FE035-4EQ.0F.V7
FE031-4EQ.0C.V7
FE063-6EA.4M.V7
FE031-4DA.0C.1
FE031-4DA.0C.2
FE031-4DK.0C.6
FE031-4DQ.0C.3
FE031-4DQ.0C.5
FE031-4DF.0C.6
FB056-4DA.4I.1L
MK165-4DK.24.U
FE045-4EQ.4I.3
FE045-4EK.4I.3
FE063-VDA.6N.V5
FE080-ADA.6N.2
FC091-SDA.7Q.2
FE035-4EA.0F.1
FE100-NDA.6N.V7
FE045-VDA.4I.2
FE063-SDA.4I.V7
FH035-GDW.4A.A7
FB045-4DK.2F.6P
FE100-NDA.6N.V7
FE091-NDA.6F.V7
FE063-SDQ.4I.3
FE063-VDF.6N.6
FB063-6DK.4I.6S
FE071-6EK.6S.6
FE091-NDQ.6N.V7
FB056-VDK.4I.3LNV
FE063-SDK.4I.6
FH035-GDD.4A.A7
FH042-GDD.4C.A7
FH056-HDD.4F.A7
FH065-HDD.6K.A7
FE056-6EQ.4I.3
FE071-SDQ.6F.V7
FE091-NDQ.6F.V7
FE071-SDA.6F.V7
FE071-SDK.6F.V7
FE071-ADA.6F.V7
FE071-ADK.6F.V7
FC080-ADQ.6K.5
FC080-NDQ.6K.5
FC063-VDA.6K.2
FC071-SDA.6K.2
FC071-ADA.6F.2
FC080-NDA.6K.2
FC091-ADA.7M.2
FC100-MDA.7M.2
FC056-VDA.4I.2
FC056-SDA.4F.2
FC063-SDA.4I.2
FC071-VDA.7M.2
FE050-6EA.4F.V7
FE056-SDQ.4F.V7
FE056-ADK.4F.V7
FE056-ADQ.4F.V7
FE063-ADK.4I.V7
FE063-ADQ.4I.5
FE080-SDF.6N.V7
FH065-6EA.6K.A7
FE071-ADQ.6F.V7
FE071-NDQ.6F.V7
FE080-ADQ.6N.5
FE091-SDQ.6N.V7
FE091-ADQ.6K.V7
FE100-NDQ.6N.V7
FE071-NDK.6F.V7
FE080-ADA.6N.V7
FE091-SDK.6N.V7
FE091-ADK.6K.V7
FE091-NDK.6F.V7
FE091-NDA.6N.V7
FE091-NDK.6N.V7
FE063-ADA.4I.V7
FE063-8EA.4I.V7
FE063-SDF.4I.6
FE063-ADF.4I.6
FE063-8EF.4I.6
FE071-SDF.6F.V7
FE071-ADF.6F.V7
FE071-NDF.6F.V7
FE040-VDQ.2C.5
FE042-VDK.2F.6
FE040-VDA.2C.2
FE040-4EA.2F.2
FE042-4EA.2F.2
FE045-SDA.4F.2
FE056-6EA.4I.V7
FE045-6EA.4F.2
FC056-VDQ.4I.5
FC100-MDQ.7M.5
FC056-SDQ.4F.5
FC063-VDQ.6K.5
FC063-SDQ.4I.5
FC071-ADQ.6F.5
FC080-SDQ.6K.5
FC071-SDQ.6K.5
MK106-4EK.14.N
FH035-GDA.4A.A7
FH042-GDA.4C.A7
FH056-HDA-4F.A7
FH065-HDA-6K.A7
FE031-4EA.0C.1
FE031-4EA.0C.2
FE031-4EK.0C.6
FE031-4EQ.0C.3
FE031-4EQ.0C.5
FE031-4EF.0C.6
FE035-4DA.0C.1
FE035-4DA.0C.2
FE035-4DK.0C.6
FE035-4DQ.0C.3
FE035-4DQ.0C.5
FE035-4DF.0C.6
FE035-4EA.0F.1
FE035-4EA.0F.2
FE035-4EK.0F.6
FE035-4EQ.0F.3
FE035-4EQ.0F.5
FE035-4EF.0F.6
FC080-SDA.6K.2
FE056-VDA.4M.V7
FE056-VDA.4M.A7
FE056-VDQ.4M.V7
FE056-VDF.4M.6
FE056-SDA.4F.V7
FE056-ADA.4F.2
FE042-VDA.2F.2
FC091-SDQ.7Q.5
FE080-ADF.6K.V7
FE080-ADF.6N.V7
FE080-NDF.6K.V7
FE040-VDQ.2C.3
FE040-4EQ.2F.3
FE045-VDQ.4F.3
FC100-ADF.7Q.3
FE031-4EQ.0C.A7
FE031-4DQ.0C.A7
FE035-4EQ.0F.A7
FE035-4DQ.0C.A7
FE040-VDA.2C.2NV
FB050-VDA.4I.2L
RF22P-2DK.3F.5R
FC031-2EK.3F.6
FC031-2DA.3B.1
FC031-2EA.3F.1
FC035.2DA.6C.1
FC040-2DA.6K.1
FC045-4DA.4C.1
FC045-6DA.4C.1
FC045-4EA.4C.1
FE040-VDA.2C.1
FE040-4EA.2F.1
FE040-VDF.2C.V7
FE040-VDF.2C.6
FE040-4EF.2F.6
FE042-4EA.2F.1
FE045-VDA.4F.1
FE045-SDA.4F.1
FE045-6EA.4F.1
FE050-VDA.4I.A7
FE050-4EA.4I.A7
FE050-6EA.4F.A7
FE050-SDA.4F.A7
FE056-SDA.4F.A7
FE056-ADA.4F.1
FE056-6EA.4I.A7
FE063-SDA.4I.A7
FE063-ADA.4I.A7
FE063-6EA.4M.A7
FE063-8EA.4I.A7
FE045-VDF.4F.6
FE045-SDQ.4F.3
FE045-4EF.4I.6
FE045-SDF.4F.6
FE045-6EF.4F.6
FE050-VDF.4I.6
FE050-4EF.4I.6
FE050-6EF.4F.6
FE056-SDF.4F.6
FE056-ADF.4F.6
FE056-6EF.4I.6
FE063-6EF.4M.6
FE045-6EQ.4F.3
FE050-6EQ.4F.3
FE056-SDQ.4F.3
FC045-6EA.4C.1
FC050-4DA.4F.1
FC050-6DA.4C.1
FC050-4EA.4F.1
FC050-6EA.4F.1
FC056-4DA.6F.1
FC056-4DA.4I.1
FC056-6DA.4F.1
FC056-6EA.4F.1
FC063-4DA.6K.1
FC063-6DA.4I.1
FC063-6EA.4I.1
FC071-4DA.7M.1
FC071-6DA.6K.1
FC071-8DA.6F.1
FC071-6EA.6K.1
FC080-6DA.6K.1
FC080-8DA.6K.1
FC100-6DA.8P.1
FC100-8DA.7Q.1
FC100-ADA.7Q.1
FC125-ADA.8S.1
FC031-2DT.3B.3
FC031-2DF.3B.3
FC035-4DA.2C.1
FC035-4EA.2C.1
FC040-4DA.2F.1
FC040-6DA.2F.1
FC040-4EA.2F.1
FC040-6EA.2F.1
FC031-2ET.3F.3
FC031-2EF.3F.3
FC125-MDA.7Q.1
FC125-NDA.7M.1
FC125-MDA.7Q.2
FB035-VDK.2C.6P
FB035-VDK.2C.6S
FB035-4EK.2C.6S
FB040-VDK.2C.6L
FB040-VDK.2C.6P
FB040-VDK.2F.6S
FB035-SDK.2C.6P
FB035-4EK.2C.6P
FB035-6EK.2C.6S
FB040-SDK.2C.6P
FB040-SDK.2C.6S
FB040-4EK.2F.6P
FB040-4EK.2F.6S
FB040-6EK.2C.6P
FB040-6EK.2C.6S
FB045-VDK.4C.6L
FB045-VDK.4F.6S
FB063-SDK.4I.6L
FB063-SDK.4I.6P
FB063-ADK.4F.6L
FB063-8EK.4F.6L
FB063-8EK.4I.6S
FB056-6EK.4F.6L
FB056-6EK.4I.6P
FB056-8EK.4F.6P
FB045-SDK.4C.6L
FB045-SDK.4C.6P
FB045-ADK.4C.6P
FB045-4EK.4F.6L
FB045-4EK.4I.6S
FB045-6EK.4C.6L
FB045-6EK.4C.6P
FB045-6EK.4F.6S
FH065-6ED.6K.A7
FB050-VDK.4F.6L
FB050-SDK.4C.6L
FB050-ADK.4C.6P
FB050-6EK.4C.6L
FB050-6EK.4F.6P
FB050-6EK.4F.6S
FB056-VDK.4I.6L
FB056-SDK.4F.6L
FB056-SDK.4I.6S
FB056-ADK.4F.6P
FB050-SDK.4F.6S
FB035-VDA.2C.2P
FB035-VDA.2C.2S
FB035-SDA.2C.2P
FB035-SDA.2C.2S
FB035-4EA.2C.2S
FB035-6EA.2C.2S
FB040-VDA.2C.2L
FB040-VDA.2C.2P
FB040-VDA.2F.2S
FB040-SDA.2C.2P
FB063-ADA.4F.2P
FB063-ADA.4I.2S
FB063-8EA.4F.2L
FB063-8EA.4I.2S
FB056-SDA.4F.2L
FB056-SDA.4I.2S
FB056-ADA.4F.2P
FB056-6EA.4F.2L
FB045-VDA.4C.2L
FB045-VDA.4C.2P
FB045-VDA.4F.2S
FB045-SDA.4C.2L
FB045-SDA.4C.2P
FB045-ADA.4C.2P
FB045-4EA.4F.2L
FB045-4EA.4I.2S
FB045-6EA.4C.2L
FB045-6EA.4C.6P
FB045-6EA.4F.2S
FB050-SDA.4C.2L
FB050-SDA.4C.2P
FB050-ADA.4C.2P
FB050-6EA.4C.2L
FB050-6EA.4F.2P
FB050-6EA.4F.2S
FB056-VDA.4I.2L
FB040-SDA.2C.2S
FB040-4EA.2F.2P
FB040-4EA.2F.2S
FB040-6EA.2C.2P
FB040-6EA.2C.2S
FB056-8EA.4F.2P
FB063-SDA.4I.2P
FB063-SDA.4I.2S

FN045-VDK.4F.V7P1
FN071-SDK.6F.V7P1
FN063-SDW.4I.A7P1
FC050-6DA.4C.1
FN080-SDA.6N.V7P2
FN071-SDK.6F.V7P1
FN080-SDK.6N.V7P5
FN050-VDK.4I.V7P1
FL063-6EK.4M.V5L
FN063-VDK.6N.V7
FN071-SDK.6F.V7P1
FN063-SDW.4I.A7P1
FN050-4EK.4I.V7
FN050-6EK.4F.V7
FN050-SDK.4F.V7P1
FN050-VDA.4I.V7P1
FN050-VDK.4I.V7P1
FN056-6EK.4I.V7P1
FN063-6EK.4I.V7P1
FN063-SDA.4I.V7P1
FN063-SDK.4I.V7P1
FN063-VDA.6N.V7P1
FN063-VDK.6N.V7P1
FN071-SDA.6F.V7P1
FN071-SDK.6F.V7P1
FN080-ADA.6K.V7P1
FN080-ADA.6N.V7P1
FN080-ADK.6K.V7P1
FN080-ADK.6N.V7P1
FN080-ADQ.6K.V7P1
FN080-ADQ.6N.V7P1
FN080-SDA.6N.V7P1
FN080-SDK.6N.V7P1
FN080-SDQ.6N.V7P1
FN091-ADA.6K.V7P1
FN091-ADK.6K.V7P1
FN091-ADQ.6K.V7P1
FN091-SDA.6N.V7P1 
FN091-SDK.6N.V7P1
FN091-SDQ.6N.V7P1

FN050-6EK.4F.V7P1
FN050-VDK.4I.A7P1
FN063-SDK.4I.V7P1
FN050-VDK.4I.V7P1
FN080-SDK.6N.V7P5
FN050-4EK.4I.V7P1
FN071-SDK.6F.V7P1
FN080-SDQ.6N.V7P5
FN063-VDK.6N.V7P7
FN080-SDA.6N.V7P2
FN050-VDQ.4I.V7
FN080-ADK.6N.V7
FN091-SDK.6N.V7
FN035-4ED.WD.A7
FN040-VDK.0F.V7P2
FN050-VDQ.4I.V7
FN045-4EK.4I.V7
FN045-VDK.4I.V7P1
FN080-ADA.6N.V7
FN045-VDF.4F.V7P1
FL050-VDK.4I.V5S
FC091-SKS.7Q.V7
FC071-VDQ.6N.V7

FB063-6EK.4I.V4P
FB050-4EK.4I.V4P
FB045-4EK.4F.V4P
FB050-VDK.4I.V4P
FB050-VDK.4I.V4S
FB063-6EK.4I.6L
FB045-4EK.4F.6P
FB045-VDK.4C.V4P
FB050-4EK.4I.6P
FB050-SDK.4C.6P
FB063-6DK.4I.6S
FB063-6EK.4I.V4S
FB063-6EK.4I.V4L

FN045-VDK.4F.V7P1
FN071-SDK.6F.V7P1
FN063-SDW.4I.A7P1
FC050-6DA.4C.1
FN080-SDA.6N.V7P2
FN071-SDK.6F.V7P1
FN080-SDK.6N.V7P5
FN050-VDK.4I.V7P1
FL063-6EK.4M.V5L
FN063-VDK.6N.V7
FN071-SDK.6F.V7P1
FN063-SDW.4I.A7P1
FN050-4EK.4I.V7
FN050-6EK.4F.V7
FN050-SDK.4F.V7P1
FN050-VDA.4I.V7P1
FN050-VDK.4I.V7P1
FN056-6EK.4I.V7P1
FN063-6EK.4I.V7P1
FN063-SDA.4I.V7P1
FN063-SDK.4I.V7P1
FN063-VDA.6N.V7P1
FN063-VDK.6N.V7P1
FN071-SDA.6F.V7P1
FN071-SDK.6F.V7P1
FN080-ADA.6K.V7P1
FN080-ADA.6N.V7P1
FN080-ADK.6K.V7P1
FN080-ADK.6N.V7P1
FN080-ADQ.6K.V7P1
FN080-ADQ.6N.V7P1
FN080-SDA.6N.V7P1
FN080-SDK.6N.V7P1
FN080-SDQ.6N.V7P1
FN091-ADA.6K.V7P1
FN091-ADK.6K.V7P1
FN091-ADQ.6K.V7P1
FN091-SDA.6N.V7P1 
FN091-SDK.6N.V7P1
FN091-SDQ.6N.V7P1

FN050-6EK.4F.V7P1
FN050-VDK.4I.A7P1
FN063-SDK.4I.V7P1
FN050-VDK.4I.V7P1
FN080-SDK.6N.V7P5
FN050-4EK.4I.V7P1
FN071-SDK.6F.V7P1
FN080-SDQ.6N.V7P5
FN063-VDK.6N.V7P7
FN080-SDA.6N.V7P2
FN050-VDQ.4I.V7
FN080-ADK.6N.V7
FN091-SDK.6N.V7
FN035-4ED.WD.A7
FN040-VDK.0F.V7P2
FN050-VDQ.4I.V7
FN045-4EK.4I.V7
FN045-VDK.4I.V7P1
FN080-ADA.6N.V7
FN045-VDF.4F.V7P1
FL050-VDK.4I.V5S
FC091-SKS.7Q.V7
FC071-VDQ.6N.V7

FB063-6EK.4I.V4P
FB050-4EK.4I.V4P
FB045-4EK.4F.V4P
FB050-VDK.4I.V4P
FB050-VDK.4I.V4S
FB063-6EK.4I.6L
FB045-4EK.4F.6P
FB045-VDK.4C.V4P
FB050-4EK.4I.6P
FB050-SDK.4C.6P
FB063-6DK.4I.6S
FB063-6EK.4I.V4S
FB063-6EK.4I.V4L

 
Bangkok กรุงเทพมหานคร
AmnatCharoen อำนาจเจริญ''
AngThong อ่างทอง''
BuengKan บึงกาฬ''
Buriram บุรีรัมย์''
Chachoengsao ฉะเชิงเทรา''
ChaiNat ชัยนาท''
Chaiyaphum ชัยภูมิ''
Chanthaburi จันทบุรี''
ChiangMai เชียงใหม่''
ChiangRai เชียงราย''
Chonburi ชลบุรี''
Chumphon ชุมพร''
Kalasin กาฬสินธุ์''
KamphaengPhet กำแพงเพชร''
Kanchanaburi กาญจนบุรี''
KhonKaen ขอนแก่น''
Krabi กระบี่''
Lampang ลำปาง''
Lamphun ลำพูน''
Loei เลย''
Lopburi ลพบุรี''
MaeHongSon แม่ฮ่องสอน''
MahaSarakham มหาสารคาม''
Mukdahan มุกดาหาร''
NakhonNayok นครนายก''
NakhonPathom นครปฐม''
NakhonPhanom นครพนม''
NakhonRatchasima นครราชสีมา''
NakhonSawan นครสวรรค์''
NakhonSiThammarat นครศรีธรรมราช''
Nan น่าน''
Narathiwat นราธิวาส''
NongBuaLamphu หนองบัวลำภู''
NongKhai หนองคาย''
Nonthaburi นนทบุรี''
PathumThani ปทุมธานี''
Pattani ปัตตานี''
PhangNga พังงา''
Phatthalung พัทลุง''
Phayao พะเยา''
Phetchabun เพชรบูรณ์''
Phetchaburi เพชรบุรี''
Phichit พิจิตร''
Phitsanulok พิษณุโลก''
PhraNakhonSiAyutthaya พระนครศรีอยุธยา''
Phrae แพร่''
Phuket ภูเก็ต''
Prachinburi ปราจีนบุรี''
PrachuapKhiriKhan ประจวบคีรีขันธ์''
Ranong ระนอง''
Ratchaburi ราชบุรี''
Rayong ระยอง''
RoiEt ร้อยเอ็ด''
SaKaeo สระแก้ว''
SakonNakhon สกลนคร''
SamutPrakan สมุทรปราการ''
SamutSakhon สมุทรสาคร''
SamutSongkhram สมุทรสงคราม''
Saraburi สระบุรี''
Satun สตูล''
SingBuri สิงห์บุรี''
Sisaket ศรีสะเกษ''
Songkhla สงขลา''
Sukhothai สุโขทัย''
SuphanBuri สุพรรณบุรี''
SuratThani สุราษฎร์ธานี''
Surin สุรินทร์''
Tak ตาก''
Trang ตรัง''
Trat ตราด''
UbonRatchathani อุบลราชธานี''
UdonThani อุดรธานี''
UthaiThani อุทัยธานี''
Uttaradit อุตรดิตถ์''
Yala ยะลา''
asothon ยโสธร


You have 0 items in you cart. Would you like to checkout now?
0 items
Switch to Mobile Version