จัดจำหน่าย ZIEHL-ABEGG ประเทศไทย THAILAND - OPTIMUS CONTROL CO., LTD.

15 Nov 2022
จัดจำหน่าย ZIEHL-ABEGG ประเทศไทย THAILAND - OPTIMUS CONTROL CO., LTD.
View Full Size
LOOKING FOR THIS PRODUCT?
GREAT PRICE & BEST OFFER.

CONTACT US TODAY!! 


ZIEHL ABEGG
ตัวแทนจำหน่าย ZIEHL-ABEGG THAILAND ประเทศไทย
จำหน่าย ZIEHL ABEGG fan ประเทศไทย
ราคาดี
ข้อเสนอที่ดีที่สุด
 
ประเทศไทย THAILAND 
Centrifugal fans
Process fans
Control technology ventilation systems
Motors
Explosion protected products


FB045-SDK.4C.6S
FE063-ADK.4I.6
FE050-VD4.4I.2
FE050-SDA.4L.2
FE050-ADA.4F.2NV
FB045-SDA.4C.2PNV
FB056-SDA.4F.2P
FE040-4EQ.2F.5
FE035-4EQ.0F.V7
FE031-4EQ.0C.V7
FE063-6EA.4M.V7
FE031-4DA.0C.1
FE031-4DA.0C.2
FE031-4DK.0C.6
FE031-4DQ.0C.3
FE031-4DQ.0C.5
FE031-4DF.0C.6
FB056-4DA.4I.1L
MK165-4DK.24.U
FE045-4EQ.4I.3
FE045-4EK.4I.3
FE063-VDA.6N.V5
FE080-ADA.6N.2
FC091-SDA.7Q.2
FE035-4EA.0F.1
FE100-NDA.6N.V7
FE045-VDA.4I.2
FE063-SDA.4I.V7
FH035-GDW.4A.A7
FB045-4DK.2F.6P
FE100-NDA.6N.V7
FE091-NDA.6F.V7
FE063-SDQ.4I.3
FE063-VDF.6N.6
FB063-6DK.4I.6S
FE071-6EK.6S.6
FE091-NDQ.6N.V7
FB056-VDK.4I.3LNV
FE063-SDK.4I.6
FH035-GDD.4A.A7
FH042-GDD.4C.A7
FH056-HDD.4F.A7
FH065-HDD.6K.A7
FE056-6EQ.4I.3
FE071-SDQ.6F.V7
FE091-NDQ.6F.V7
FE071-SDA.6F.V7
FE071-SDK.6F.V7
FE071-ADA.6F.V7
FE071-ADK.6F.V7
FC080-ADQ.6K.5
FC080-NDQ.6K.5
FC063-VDA.6K.2
FC071-SDA.6K.2
FC071-ADA.6F.2
FC080-NDA.6K.2
FC091-ADA.7M.2
FC100-MDA.7M.2
FC056-VDA.4I.2
FC056-SDA.4F.2
FC063-SDA.4I.2
FC071-VDA.7M.2
FE050-6EA.4F.V7
FE056-SDQ.4F.V7
FE056-ADK.4F.V7
FE056-ADQ.4F.V7
FE063-ADK.4I.V7
FE063-ADQ.4I.5
FE080-SDF.6N.V7
FH065-6EA.6K.A7
FE071-ADQ.6F.V7
FE071-NDQ.6F.V7
FE080-ADQ.6N.5
FE091-SDQ.6N.V7
FE091-ADQ.6K.V7
FE100-NDQ.6N.V7
FE071-NDK.6F.V7
FE080-ADA.6N.V7
FE091-SDK.6N.V7
FE091-ADK.6K.V7
FE091-NDK.6F.V7
FE091-NDA.6N.V7
FE091-NDK.6N.V7
FE063-ADA.4I.V7
FE063-8EA.4I.V7
FE063-SDF.4I.6
FE063-ADF.4I.6
FE063-8EF.4I.6
FE071-SDF.6F.V7
FE071-ADF.6F.V7
FE071-NDF.6F.V7
FE040-VDQ.2C.5
FE042-VDK.2F.6
FE040-VDA.2C.2
FE040-4EA.2F.2
FE042-4EA.2F.2
FE045-SDA.4F.2
FE056-6EA.4I.V7
FE045-6EA.4F.2
FC056-VDQ.4I.5
FC100-MDQ.7M.5
FC056-SDQ.4F.5
FC063-VDQ.6K.5
FC063-SDQ.4I.5
FC071-ADQ.6F.5
FC080-SDQ.6K.5
FC071-SDQ.6K.5
MK106-4EK.14.N
FH035-GDA.4A.A7
FH042-GDA.4C.A7
FH056-HDA-4F.A7
FH065-HDA-6K.A7
FE031-4EA.0C.1
FE031-4EA.0C.2
FE031-4EK.0C.6
FE031-4EQ.0C.3
FE031-4EQ.0C.5
FE031-4EF.0C.6
FE035-4DA.0C.1
FE035-4DA.0C.2
FE035-4DK.0C.6
FE035-4DQ.0C.3
FE035-4DQ.0C.5
FE035-4DF.0C.6
FE035-4EA.0F.1
FE035-4EA.0F.2
FE035-4EK.0F.6
FE035-4EQ.0F.3
FE035-4EQ.0F.5
FE035-4EF.0F.6
FC080-SDA.6K.2
FE056-VDA.4M.V7
FE056-VDA.4M.A7
FE056-VDQ.4M.V7
FE056-VDF.4M.6
FE056-SDA.4F.V7
FE056-ADA.4F.2
FE042-VDA.2F.2
FC091-SDQ.7Q.5
FE080-ADF.6K.V7
FE080-ADF.6N.V7
FE080-NDF.6K.V7
FE040-VDQ.2C.3
FE040-4EQ.2F.3
FE045-VDQ.4F.3
FC100-ADF.7Q.3
FE031-4EQ.0C.A7
FE031-4DQ.0C.A7
FE035-4EQ.0F.A7
FE035-4DQ.0C.A7
FE040-VDA.2C.2NV
FB050-VDA.4I.2L
RF22P-2DK.3F.5R
FC031-2EK.3F.6
FC031-2DA.3B.1
FC031-2EA.3F.1
FC035.2DA.6C.1
FC040-2DA.6K.1
FC045-4DA.4C.1
FC045-6DA.4C.1
FC045-4EA.4C.1
FE040-VDA.2C.1
FE040-4EA.2F.1
FE040-VDF.2C.V7
FE040-VDF.2C.6
FE040-4EF.2F.6
FE042-4EA.2F.1
FE045-VDA.4F.1
FE045-SDA.4F.1
FE045-6EA.4F.1
FE050-VDA.4I.A7
FE050-4EA.4I.A7
FE050-6EA.4F.A7
FE050-SDA.4F.A7
FE056-SDA.4F.A7
FE056-ADA.4F.1
FE056-6EA.4I.A7
FE063-SDA.4I.A7
FE063-ADA.4I.A7
FE063-6EA.4M.A7
FE063-8EA.4I.A7
FE045-VDF.4F.6
FE045-SDQ.4F.3
FE045-4EF.4I.6
FE045-SDF.4F.6
FE045-6EF.4F.6
FE050-VDF.4I.6
FE050-4EF.4I.6
FE050-6EF.4F.6
FE056-SDF.4F.6
FE056-ADF.4F.6
FE056-6EF.4I.6
FE063-6EF.4M.6
FE045-6EQ.4F.3
FE050-6EQ.4F.3
FE056-SDQ.4F.3
FC045-6EA.4C.1
FC050-4DA.4F.1
FC050-6DA.4C.1
FC050-4EA.4F.1
FC050-6EA.4F.1
FC056-4DA.6F.1
FC056-4DA.4I.1
FC056-6DA.4F.1
FC056-6EA.4F.1
FC063-4DA.6K.1
FC063-6DA.4I.1
FC063-6EA.4I.1
FC071-4DA.7M.1
FC071-6DA.6K.1
FC071-8DA.6F.1
FC071-6EA.6K.1
FC080-6DA.6K.1
FC080-8DA.6K.1
FC100-6DA.8P.1
FC100-8DA.7Q.1
FC100-ADA.7Q.1
FC125-ADA.8S.1
FC031-2DT.3B.3
FC031-2DF.3B.3
FC035-4DA.2C.1
FC035-4EA.2C.1
FC040-4DA.2F.1
FC040-6DA.2F.1
FC040-4EA.2F.1
FC040-6EA.2F.1
FC031-2ET.3F.3
FC031-2EF.3F.3
FC125-MDA.7Q.1
FC125-NDA.7M.1
FC125-MDA.7Q.2
FB035-VDK.2C.6P
FB035-VDK.2C.6S
FB035-4EK.2C.6S
FB040-VDK.2C.6L
FB040-VDK.2C.6P
FB040-VDK.2F.6S
FB035-SDK.2C.6P
FB035-4EK.2C.6P
FB035-6EK.2C.6S
FB040-SDK.2C.6P
FB040-SDK.2C.6S
FB040-4EK.2F.6P
FB040-4EK.2F.6S
FB040-6EK.2C.6P
FB040-6EK.2C.6S
FB045-VDK.4C.6L
FB045-VDK.4F.6S
FB063-SDK.4I.6L
FB063-SDK.4I.6P
FB063-ADK.4F.6L
FB063-8EK.4F.6L
FB063-8EK.4I.6S
FB056-6EK.4F.6L
FB056-6EK.4I.6P
FB056-8EK.4F.6P
FB045-SDK.4C.6L
FB045-SDK.4C.6P
FB045-ADK.4C.6P
FB045-4EK.4F.6L
FB045-4EK.4I.6S
FB045-6EK.4C.6L
FB045-6EK.4C.6P
FB045-6EK.4F.6S
FH065-6ED.6K.A7
FB050-VDK.4F.6L
FB050-SDK.4C.6L
FB050-ADK.4C.6P
FB050-6EK.4C.6L
FB050-6EK.4F.6P
FB050-6EK.4F.6S
FB056-VDK.4I.6L
FB056-SDK.4F.6L
FB056-SDK.4I.6S
FB056-ADK.4F.6P
FB050-SDK.4F.6S
FB035-VDA.2C.2P
FB035-VDA.2C.2S
FB035-SDA.2C.2P
FB035-SDA.2C.2S
FB035-4EA.2C.2S
FB035-6EA.2C.2S
FB040-VDA.2C.2L
FB040-VDA.2C.2P
FB040-VDA.2F.2S
FB040-SDA.2C.2P
FB063-ADA.4F.2P
FB063-ADA.4I.2S
FB063-8EA.4F.2L
FB063-8EA.4I.2S
FB056-SDA.4F.2L
FB056-SDA.4I.2S
FB056-ADA.4F.2P
FB056-6EA.4F.2L
FB045-VDA.4C.2L
FB045-VDA.4C.2P
FB045-VDA.4F.2S
FB045-SDA.4C.2L
FB045-SDA.4C.2P
FB045-ADA.4C.2P
FB045-4EA.4F.2L
FB045-4EA.4I.2S
FB045-6EA.4C.2L
FB045-6EA.4C.6P
FB045-6EA.4F.2S
FB050-SDA.4C.2L
FB050-SDA.4C.2P
FB050-ADA.4C.2P
FB050-6EA.4C.2L
FB050-6EA.4F.2P
FB050-6EA.4F.2S
FB056-VDA.4I.2L
FB040-SDA.2C.2S
FB040-4EA.2F.2P
FB040-4EA.2F.2S
FB040-6EA.2C.2P
FB040-6EA.2C.2S
FB056-8EA.4F.2P
FB063-SDA.4I.2P
FB063-SDA.4I.2S

FN045-VDK.4F.V7P1
FN071-SDK.6F.V7P1
FN063-SDW.4I.A7P1
FC050-6DA.4C.1
FN080-SDA.6N.V7P2
FN071-SDK.6F.V7P1
FN080-SDK.6N.V7P5
FN050-VDK.4I.V7P1
FL063-6EK.4M.V5L
FN063-VDK.6N.V7
FN071-SDK.6F.V7P1
FN063-SDW.4I.A7P1
FN050-4EK.4I.V7
FN050-6EK.4F.V7
FN050-SDK.4F.V7P1
FN050-VDA.4I.V7P1
FN050-VDK.4I.V7P1
FN056-6EK.4I.V7P1
FN063-6EK.4I.V7P1
FN063-SDA.4I.V7P1
FN063-SDK.4I.V7P1
FN063-VDA.6N.V7P1
FN063-VDK.6N.V7P1
FN071-SDA.6F.V7P1
FN071-SDK.6F.V7P1
FN080-ADA.6K.V7P1
FN080-ADA.6N.V7P1
FN080-ADK.6K.V7P1
FN080-ADK.6N.V7P1
FN080-ADQ.6K.V7P1
FN080-ADQ.6N.V7P1
FN080-SDA.6N.V7P1
FN080-SDK.6N.V7P1
FN080-SDQ.6N.V7P1
FN091-ADA.6K.V7P1
FN091-ADK.6K.V7P1
FN091-ADQ.6K.V7P1
FN091-SDA.6N.V7P1 
FN091-SDK.6N.V7P1
FN091-SDQ.6N.V7P1

FN050-6EK.4F.V7P1
FN050-VDK.4I.A7P1
FN063-SDK.4I.V7P1
FN050-VDK.4I.V7P1
FN080-SDK.6N.V7P5
FN050-4EK.4I.V7P1
FN071-SDK.6F.V7P1
FN080-SDQ.6N.V7P5
FN063-VDK.6N.V7P7
FN080-SDA.6N.V7P2
FN050-VDQ.4I.V7
FN080-ADK.6N.V7
FN091-SDK.6N.V7
FN035-4ED.WD.A7
FN040-VDK.0F.V7P2
FN050-VDQ.4I.V7
FN045-4EK.4I.V7
FN045-VDK.4I.V7P1
FN080-ADA.6N.V7
FN045-VDF.4F.V7P1
FL050-VDK.4I.V5S
FC091-SKS.7Q.V7
FC071-VDQ.6N.V7

FB063-6EK.4I.V4P
FB050-4EK.4I.V4P
FB045-4EK.4F.V4P
FB050-VDK.4I.V4P
FB050-VDK.4I.V4S
FB063-6EK.4I.6L
FB045-4EK.4F.6P
FB045-VDK.4C.V4P
FB050-4EK.4I.6P
FB050-SDK.4C.6P
FB063-6DK.4I.6S
FB063-6EK.4I.V4S
FB063-6EK.4I.V4L

FN045-VDK.4F.V7P1
FN071-SDK.6F.V7P1
FN063-SDW.4I.A7P1
FC050-6DA.4C.1
FN080-SDA.6N.V7P2
FN071-SDK.6F.V7P1
FN080-SDK.6N.V7P5
FN050-VDK.4I.V7P1
FL063-6EK.4M.V5L
FN063-VDK.6N.V7
FN071-SDK.6F.V7P1
FN063-SDW.4I.A7P1
FN050-4EK.4I.V7
FN050-6EK.4F.V7
FN050-SDK.4F.V7P1
FN050-VDA.4I.V7P1
FN050-VDK.4I.V7P1
FN056-6EK.4I.V7P1
FN063-6EK.4I.V7P1
FN063-SDA.4I.V7P1
FN063-SDK.4I.V7P1
FN063-VDA.6N.V7P1
FN063-VDK.6N.V7P1
FN071-SDA.6F.V7P1
FN071-SDK.6F.V7P1
FN080-ADA.6K.V7P1
FN080-ADA.6N.V7P1
FN080-ADK.6K.V7P1
FN080-ADK.6N.V7P1
FN080-ADQ.6K.V7P1
FN080-ADQ.6N.V7P1
FN080-SDA.6N.V7P1
FN080-SDK.6N.V7P1
FN080-SDQ.6N.V7P1
FN091-ADA.6K.V7P1
FN091-ADK.6K.V7P1
FN091-ADQ.6K.V7P1
FN091-SDA.6N.V7P1 
FN091-SDK.6N.V7P1
FN091-SDQ.6N.V7P1

FN050-6EK.4F.V7P1
FN050-VDK.4I.A7P1
FN063-SDK.4I.V7P1
FN050-VDK.4I.V7P1
FN080-SDK.6N.V7P5
FN050-4EK.4I.V7P1
FN071-SDK.6F.V7P1
FN080-SDQ.6N.V7P5
FN063-VDK.6N.V7P7
FN080-SDA.6N.V7P2
FN050-VDQ.4I.V7
FN080-ADK.6N.V7
FN091-SDK.6N.V7
FN035-4ED.WD.A7
FN040-VDK.0F.V7P2
FN050-VDQ.4I.V7
FN045-4EK.4I.V7
FN045-VDK.4I.V7P1
FN080-ADA.6N.V7
FN045-VDF.4F.V7P1
FL050-VDK.4I.V5S
FC091-SKS.7Q.V7
FC071-VDQ.6N.V7

FB063-6EK.4I.V4P
FB050-4EK.4I.V4P
FB045-4EK.4F.V4P
FB050-VDK.4I.V4P
FB050-VDK.4I.V4S
FB063-6EK.4I.6L
FB045-4EK.4F.6P
FB045-VDK.4C.V4P
FB050-4EK.4I.6P
FB050-SDK.4C.6P
FB063-6DK.4I.6S
FB063-6EK.4I.V4S
FB063-6EK.4I.V4L

 


You have 0 items in you cart. Would you like to checkout now?
0 items
Switch to Mobile Version