จัดจำหน่าย LS electric LG ประเทศไทย

21 Apr 2023
จัดจำหน่าย LS electric LG ประเทศไทย
View Full Size
KOREAN PLC 
BRAND: LS 

LS ELECTRIC 

*The name of LSIS has been changed to LS Electric Co., LTD since Mar. 2020

จำหน่าย LSIS PLC
จำหน่าย LS PLC
จำหน่าย LS ELECTRIC PLC 

EMAIL: thailand@optimuscontrol.com.my

ราคาดี

จัดการที่ดีที่สุด

เครือข่ายขนาดใหญ่

*To get an idea of the brands we currently deal with, visit: FEATURED BRANDS
 

หากคุณกำลังมองหาคำตอบ ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือต้องการคำแนะนำคุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลเรามีความยินดีที่จะให้บริการคุณ

EMAIL: thailand@optimuscontrol.com.my

 

Programmable logic controller(PLC) is a general-purpose control device that automatically controls machinery, facilities and assembly lines by user defined programs. It also has a variety of communication functions for sequence, motion and process control
 
 
GLOFA
CPU, digital I/O and power are embedded in block-type PLCs, which is easy to Install in whatever area you want for system configuration. In case of module-type PLCs, system configuration is easily achieved by a variety of modules (CPUs, I/O, special modules, network modules).
 
MASTER-K
Highly reliable and strong performance PLC MASTER-K series provides various types of PLC responding various customer needs.(Block-type PLC, Module-type PLC) Through its various communication and special modules, you can construct the optimum system for user-environment.
 
 
SMART I/O
Smart I/O for efficient and simple system Using Smart I/O, users can reduce the wiring and control I/O in real time, which means it helps to realize simple and effective system. Also it provides various I/O(DC/TR/Realy) and support various communication (Rnet, DeviceNet, Profibus-DP, RS422/485)
 
XGB
XGB series is the micro PLC that offers maximum automation at minimum cost. With its high performance and functionality, it can support from simple control to complex task.
 
XGR
Redundancy system for high-speed process control based on IEC Processing speed: 42ns/step I/O Points: Max. 131,072 Total memory: 32MB (Program 7MB, Data 2MB, Reserved 7MB, Flash 16MB) Switching over time: 50ms Built-in 256 PID loops control
 
XGT
XGT series incorporate the latest technological achievements in Programmable Logic Controller, made possible by experience and dedication to quality in design and manufacturing.

GLOFA Model   XGR Model   SMART I/O Model
G7M-DR20U   XGR-CPUH/F   GSL-TR4C1
G7M-DR30U   XGR-CPUH/T   GSL-TR2C1
G7M-DR40U   XGR-CPUH/S   GSL-RY2C
G7M-DR60U   XGR-AC12   GSL-DT4C1
G7M-DR20U/DC   XGR-AC22   GSL-D24C
G7M-DR30U/DC   XGR-AC23   GSL-D22C
G7M-DR40U/DC   XGR-AC13   GRL-TR4C
G7M-DR60U/DC   XGR-DC42   GRL-TR4C1
G7M-DT20U(N)   XGR-DBSH   GRL-TR2C
G7M-DT30U(N)   XGR-DBSF   GRL-TR2C1
G7M-DT40U(N)   XGR-DBST   GRL-RY2C
G7M-DT60U(N)   XGR-DBSFS   GRL-DT4C
G7M-DT20U(N)/DC   XGR-DBSHS   GRL-DT4C1
G7M-DT30U(N)/DC   XGR-DBDH   GRL-D22C
G7M-DT40U(N)/DC   XGR-DBDF   GRL-D24C
G7M-DT60U(N)/DC   XGR-DBDT   GPL-TR4C1
G7M-DT20U(P)   XGR-M06P   GPL-TR4C
G7M-DT30U(P)   XGR-M02P   GPL-TR2C1
G7M-DT40U(P)   XGR-E12P   GPL-TR2C
G7M-DT60U(P)   XGR-E08P   GPL-RY2C
G7M-DT20U(P)/DC   XGR-E12H   GPL-DT4C1
G7M-DT30U(P)/DC   XGC-F201   GPL-DT4C
G7M-DT40U(P)/DC   XGC-F501   GPL-D24C
G7M-DT60U(P)/DC       GPL-D22C
G7M-DRT20U(N)   XGT Model   GPL-DV4C
G7M-DRT30U(N)   XGK-CPUE   GPL-DC4C
G7M-DRT40U(N)   XGK-CPUS   GPL-AV8C
G7M-DRT60U(N)   XGK-CPUA   GPL-AC8C
G7M-DRT20U(N)/DC   XGK-CPUH   GDL-TR4C1
G7M-DRT30U(N)/DC   XGK-CPUU   GDL-TR4C
G7M-DRT40U(N)/DC   XGI-CPUE   GDL-TR2C1
G7M-DRT60U(N)/DC   XGI-CPUS   GDL-TR2C
G7E-DR08A   XGI-CPUH   GDL-RY2C
G7E-DR10A   XGI-CPUU   GDL-DT4C1
G7E-DR20A   XGI-CPUUN   GDL-DT4C
G7E-DC08A   XGP-ACF1   GDL-D24C
G7E-RY08A   XGP-ACF2   GDL-D22C
G7E-RY16A   XGP-AC23   XPL-BSSA
G7E-TR10A   XGP-DC42   XDL-BSSA
G7F-ADHA   XGB-M04A   XEL-BSSA
G7F-ADHB   XGB-M06A   XEL-BSSB
G7F-AD2A   XGB-M08A   XRL-BSSA
G7F-AD2B   XGB-M12A    
G7F-DA2I   XGB-E04A   XGB Model
G7F-DA2V   XGB-E06A   XBM-DN16S
G7F-AT2A   XGB-E08A   XBM-DR16S
G7F-RD2A   XGB-E12A   XBM-DN32S
G7L-CUEB   XGI-A12A   XBC-DR32H
G7L-CUEC   XGI-A21A   XBC-DN32H
G7L-FUEA   XGI-D21A   XBC-DR64H
G7L-PBEA   XGI-D22A   XBC-DN64H
G7L-DBEA   XGI-D22B   XBC-DR32H/DC
G7L-RUEA   XGI-D24A   XBC-DN32H/DC
G7E-RTCA   XGI-D24B   XBC-DR64H/DC
G7M-M256B   XGI-D28A   XBC-DN64H/DC
GM6-CPUA   XGI-D28B   XEC-DR32H
GM6-CPUB   XGQ-RY1A   XEC-DN32H
GM6-CPUC   XGQ-RY2A   XEC-DR64H
GM6-PAFA   XGQ-RY2B   XEC-DN64H
GM6-PAFB   XGQ-SS2A   XEC-DP32H
GM6-PAFC   XGQ-TR2A   XEC-DP64H
GM6-PA2A   XGQ-TR2B   XEC-DR32H/D1
GM6-PDFB   XGQ-TR4A   XEC-DR64H/D1
GM6-PDFA   XGQ-TR4B   XBC-DR10E
GM6-B04M   XGQ-TR8A   XBC-DN10E
GM6-B06M   XGQ-TR8B   XBC-DP10E
GM6-B08M   XGH-DT4A   XBC-DR14E
GM6-B12M   XGF-AV8A   XBC-DN14E
G6I-D21A   XGF-AC8A   XBC-DP14E
G6I-D22A   XGF-AD8A   XBC-DR20E
G6I-D22B   XGF-AD4S   XBC-DN20E
G6I-D24A   XGF-AD16A   XBC-DP20E
G6I-D24B   XGF-DV4A   XBC-DR30E
G6I-A11A   XGF-DC4A   XBC-DN30E
G6I-A21A   XGF-DV8A   XBC-DP30E
G6Q-RY1A   XGF-DC8A   XEC-DR10E
G6Q-RY2A   XGF-DV4S   XEC-DN10E
G6Q-RY2B   XGF-DC4S   XEC-DP10E
G6Q-TR2A   XGF-AH6A   XEC-DR14E
G6Q-TR2B   XGF-AW4S   XEC-DN14E
G6Q-TR4A   XGF-HO2A   XEC-DP14E
G6Q-TR4B   XGF-HD2A   XEC-DR20E
G6Q-SS1A   XGF-HO8A   XEC-DN20E
G6H-DR2A   XGF-PO3A   XEC-DP20E
G6F-AD2A   XGF-PO2A   XEC-DR30E
G6F-DA2V   XGF-PO1A   XEC-DN30E
G6F-DA2I   XGF-PD3A   XEC-DP30E
G6F-TC2A   XGF-PD2A   XBC-DN20S
G6F-HSCA   XGF-PD1A   XBC-DN30S
G6F-HO1C   XGF-PO1H   XBC-DN20SU
G6F-HD1C   XGF-PD1H   XBC-DR20SU
G6F-PP1O   XGF-PO2H   XBC-DP20SU
G6F-PP2O   XGF-PD2H   XBC-DN30SU
G6F-PP3O   XGF-PO3H   XBC-DR30SU
G6F-PP1D   XGF-PD3H   XBC-DP30SU
G6F-PP2D   XGF-PO4H   XBC-DN40SU
G6F-PP3D   XGF-PD4H   XBC-DR40SU
G6L-FUEA   XGF-PN8B   XBC-DP40SU
G6L-RBEA   XGF-M32E   XBC-DN60SU
G6L-DUEA   XGF-TC4S   XBC-DR60SU
G6L-RUEA   XGF-RD4S   XBC-DP60SU
G6L-PUEA   XGF-RD4A   XEC-DN20SU
G6L-PUEB   XGF-RD8A   XEC-DR20SU
G6L-CUEB   XGF-TC4UD   XEC-DP20SU
G6L-CUEC   XGF-TC4RT   XEC-DN30SU
G6L-EUTB   XGL-CH2A   XEC-DR30SU
G6L-EUFB   XGL-C22A   XEC-DP30SU
GM6-DMMA   XGL-C42A   XEC-DN40SU
GM/MK   XGL-RMEA   XEC-DR40SU
GM4-CPUA   XGL-FMEA   XEC-DP40SU
GM4-CPUB   XGL-DMEA   XEC-DN60SU
GM4-CPUC   XGL-PMEA   XEC-DR60SU
GM4-B04M   XGL-PMEC   XEC-DP60SU
GM4-B06M   XGL-PSRA   XBC-DN32U
GM4-B08M   XGL-PSEA   XBC-DN32UA
GM4-B12M   XGL-EFMF   XBC-DN32UP
GM4-B4MH   XGL-EFMT   XBC-DP32U
GM4-B6MH   XGL-ESHF   XBC-DP32UA
GM4-B8MH   XGL-EH5T   XBC-DP32UP
GM4-B04E   XGL-EDMF   XBC-DR28U
GM4-B06E   XGL-EDMT   XBC-DR28UA
GM4-B08E   XGL-EIPT   XBC-DR28UP
GM4-B4EH   XGL-BIPT   XBC-DN32U/DC
GM4-B6EH   XOL-EIMT   XBC-DN32UA/DC
GM4-B8EH   XOL-EIMF   XBC-DN32UP/DC
G4C-E041   XGL-EIMT   XBC-DP32U/DC
G4C-E121   XGL-EIMF   XBC-DP32UA/DC
G4C-E301   XGL-EIMH   XBC-DP32UP/DC
G4C-E061   XGL-ES4T   XBC-DR28U/DC
G4C-E601   XGC-E041   XBC-DR28UA/DC
G4C-E102   XGC-E061   XBC-DR28UP/DC
G4C-E152   XGC-E121   XEC-DN32U
GM4-PA1A   XGC-E301   XEC-DN32UA
GM4-PA2A   XGC-E501   XEC-DN32UP
GM4-PA2C   XGC-E102   XEC-DP32U
GM4-PD3A   XGC-E152   XEC-DP32UA
G4I-D22A   XGF-SOEA   XEC-DP32UP
G4I-D22B   XGF-DL16A   XEC-DR28U
G4I-D22C   XGF-AC4H   XEC-DR28UA
G4I-D24A   XGF-DC4H   XEC-DR28UP
G4I-D24B   XGT-TERA   XEC-DN32U/DC
G4I-D24C   XGT-DMMA   XEC-DN32UA/DC
G4I-D28A   K1C-50A   XEC-DN32UP/DC
G4I-A12A   GPL-CON(M)   XEC-DP32U/DC
G4I-A22A   GPL-CON(S)   XEC-DP32UA/DC
G4Q-RY2A   XGL-CH2B   XEC-DP32UP/DC
G4Q-TR2A   XGL-C42B   XEC-DR28U/DC
G4Q-TR2B   XGL-EFMTB   XEC-DR28UA/DC
G4Q-TR4A       XEC-DR28UP/DC
G4Q-TR4B   MASTER-K Model   XBE-DC08A
G4Q-TR8A   K7M-DR10UE   XBE-DC16A
G4Q-SS2A   K7M-DR14UE   XBE-DC16B
G4H-DR2A   K7M-DR20UE   XBE-DC32A
G4H-DT2A   K7M-DR30UE   XBE-RY08A
G4F-AD2A   K7M-DR10UE/DC   XBE-RY08B
G4F-AD3A   K7M-DR14UE/DC   XBE-RY16A
G4F-DA1A   K7M-DR20UE/DC   XBE-DR16A
G4F-DA3V   K7M-DR30UE/DC   XBE-TN08A
G4F-DA3I   K7M-DRT20U   XBE-TN16A
G4F-DA2V   K7M-DRT30U   XBE-TN32A
G4F-DA2I   K7M-DRT40U   XBE-TP08A
G4F-HSCA   K7M-DRT60U   XBE-TP16A
G4F-HO1C   K7M-DRT20U/DC   XBE-TP32A
G4F-HD1C   K7M-DRT30U/DC   XBL-C41A
G4F-PP1O   K7M-DRT40U/DC   XBL-C21A
G4F-PP2O   K7M-DRT60U/DC   XBL-EIMT
G4F-PP3O   K7M-DR20U   XBL-EIMF
G4F-PP1D   K7M-DR30U   XBL-EIPT
G4F-PP2D   K7M-DR40U   XBL-EMTA
G4F-PP3D   K7M-DR60U   XBL-CMEA
G4F-TC2A   K7M-DR20U/DC   XBL-CSEA
G4F-TMCA   K7M-DR30U/DC   XBL-PMEC
G4F-RD2A   K7M-DR40U/DC   XBL-PSEA
G4F-PIDB   K7M-DR60U/DC   XBF-AD04A
G4F-AT3A   K7M-DT20U   XBF-AD08A
G4F-INTA   K7M-DT30U   XBF-DC04A
G4L-FUEA   K7M-DT40U   XBF-DV04A
G4L-FUOA   K7M-DT60U   XBF-AH04A
G4L-RBEA   K7M-DT20U/DC   XBF-RD04A
G4L-CUEA   K7M-DT30U/DC   XBF-TC04S
G4L-DUEA   K7M-DT40U/DC   XBF-PD02A
G4L-PUEA   K7M-DT60U/DC   XBF-PN08B
G4L-PUEB   K3P-07AS   XBF-HO02A
G4L-PUEC   K3P-07BS   XBF-HD02A
G4L-RUEA   K3P-07CS   XBF-AD04C
G4L-EUTB   K4P-15AS   XBF-DC04C
G4L-EUFB       XBC-DV04C
G4L-EU5B       XBO-M1024A
G4L-EUTC       XBO-M2MB
G4L-EUFC       XBO-DC04A
G4L-EU5C       XBO-TN04A
G4L-ERTC       XBO-AD02A
G4L-ERFC       XBO-DA02A
G4L-ER5C       XBO-AH02A
G4M-M032       XBO-RD01A
GM4-DMMA       XBO-TC02A
GM4-PA4A       XBO-RTCA
        PMC-310S
        USB-301A

Bangkok กรุงเทพมหานคร
AmnatCharoen อำนาจเจริญ''
AngThong อ่างทอง''
BuengKan บึงกาฬ''
Buriram บุรีรัมย์''
Chachoengsao ฉะเชิงเทรา''
ChaiNat ชัยนาท''
Chaiyaphum ชัยภูมิ''
Chanthaburi จันทบุรี''
ChiangMai เชียงใหม่''
ChiangRai เชียงราย''
Chonburi ชลบุรี''
Chumphon ชุมพร''
Kalasin กาฬสินธุ์''
KamphaengPhet กำแพงเพชร''
Kanchanaburi กาญจนบุรี''
KhonKaen ขอนแก่น''
Krabi กระบี่''
Lampang ลำปาง''
Lamphun ลำพูน''
Loei เลย''
Lopburi ลพบุรี''
MaeHongSon แม่ฮ่องสอน''
MahaSarakham มหาสารคาม''
Mukdahan มุกดาหาร''
NakhonNayok นครนายก''
NakhonPathom นครปฐม''
NakhonPhanom นครพนม''
NakhonRatchasima นครราชสีมา''
NakhonSawan นครสวรรค์''
NakhonSiThammarat นครศรีธรรมราช''
Nan น่าน''
Narathiwat นราธิวาส''
NongBuaLamphu หนองบัวลำภู''
NongKhai หนองคาย''
Nonthaburi นนทบุรี''
PathumThani ปทุมธานี''
Pattani ปัตตานี''
PhangNga พังงา''
Phatthalung พัทลุง''
Phayao พะเยา''
Phetchabun เพชรบูรณ์''
Phetchaburi เพชรบุรี''
Phichit พิจิตร''
Phitsanulok พิษณุโลก''
PhraNakhonSiAyutthaya พระนครศรีอยุธยา''
Phrae แพร่''
Phuket ภูเก็ต''
Prachinburi ปราจีนบุรี''
PrachuapKhiriKhan ประจวบคีรีขันธ์''
Ranong ระนอง''
Ratchaburi ราชบุรี''
Rayong ระยอง''
RoiEt ร้อยเอ็ด''
SaKaeo สระแก้ว''
SakonNakhon สกลนคร''
SamutPrakan สมุทรปราการ''
SamutSakhon สมุทรสาคร''
SamutSongkhram สมุทรสงคราม''
Saraburi สระบุรี''
Satun สตูล''
SingBuri สิงห์บุรี''
Sisaket ศรีสะเกษ''
Songkhla สงขลา''
Sukhothai สุโขทัย''
SuphanBuri สุพรรณบุรี''
SuratThani สุราษฎร์ธานี''
Surin สุรินทร์''
Tak ตาก''
Trang ตรัง''
Trat ตราด''
UbonRatchathani อุบลราชธานี''
UdonThani อุดรธานี''
UthaiThani อุทัยธานี''
Uttaradit อุตรดิตถ์''
Yala ยะลา''
asothon ยโสธร
 


You have 0 items in you cart. Would you like to checkout now?
0 items
Switch to Mobile Version