ตัวแทนจำหน่าย OMRON ENCODER ประเทศไทย THAILAND

19 Jul 2018
ตัวแทนจำหน่าย OMRON ENCODER ประเทศไทย THAILAND
View Full Size
จำหน่าย OMRON ENCODER

OMRON ENCODER

ราคาดี

จัดการที่ดีที่สุด

เครือข่ายขนาดใหญ่

E6A2-C 
E6B2-C 
E6C2-C 
E6C3-C 
E6D-C 
E6F-C 
E6H-C 
E6CP-A 
E6C3-A
E6F-A 


AVAILABLE MODELS AS BELOW:

CONTACT US TODAY!!

E6A2-CS3C 200P/R
E6A2-CS3C 300P/R 2M
E6A2-CS3C 360P/R 2M
E6A2-CS3C 500P/R 0.5M
E6A2-CS3C-10 0.5M
E6A2-CS3C-10 2M
E6A2-CS3C-100
E6A2-CS3C-100 0,5M
E6A2-CS3C-200 0,5M
E6A2-CS3C-300 0.5M
E6A2-CS3C-360 0,5M
E6A2-CS3C-60
E6A2-CS3C-60 0,5M
E6A2-CS3C-60 10M
E6A2-CS3E 200P/R 0.5M
E6A2-CS3E 300 0.5M
E6A2-CS3E 300P/R 2M
E6A2-CS3E 360P/R 2M
E6A2-CS3E 500P/R 0.5M
E6A2-CS3E-10
E6A2-CS3E-10 0.5M
E6A2-CS3E-100
E6A2-CS3E-100 0,5M
E6A2-CS3E-200
E6A2-CS3E-200 5M
E6A2-CS3E-360 0,5M
E6A2-CS3E-60
E6A2-CS3E-60 0,5M
E6A2-CS3E-60 10M
E6A2-CS5C 300P/R 0.5M
E6A2-CS5C 500P/R 0.5M
E6A2-CS5C-10
E6A2-CS5C-10 0,5M
E6A2-CS5C-100
E6A2-CS5C-100 0,5M
E6A2-CS5C-200
E6A2-CS5C-200 0,5M
E6A2-CS5C-300
E6A2-CS5C-360
E6A2-CS5C-360 0,5M
E6A2-CS5C-60
E6A2-CS5C-60 0,5M
E6A2-CW3C 100P/R 2M
E6A2-CW3C 500P/R 0.5M
E6A2-CW3C-100 0,5M
E6A2-CW3C-200
E6A2-CW3C-200 0,5M
E6A2-CW3E 200P/R 2M
E6A2-CW3E 500P/R 0.5M
E6A2-CW3E-100
E6A2-CW3E-100 0,5M
E6A2-CW3E-200 0,5M
E6A2-CW5C 500P/R 0.5M
E6A2-CW5C-100
E6A2-CW5C-100 0,5M
E6A2-CW5C-200
E6A2-CW5C-200 0,5M
E6A2-CWZ3C 360P/R 0.5M
E6A2-CWZ3C 500P/R 0.5M
E6A2-CWZ3C-100
E6A2-CWZ3C-100 0,5M
E6A2-CWZ3C-200
E6A2-CWZ3C-200 0.5M
E6A2-CWZ3E 200P/R 2M
E6A2-CWZ3E 500P/R 0.5M
E6A2-CWZ3E-100
E6A2-CWZ3E-100 0,5M
E6A2-CWZ3E-200 0,5M
E6A2-CWZ5C 200P/R 0.5M
E6A2-CWZ5C 360P/R 0.5M
E6A2-CWZ5C 500P/R 0.5M
E6B2-CWZ1X 1000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M OMS
E6B2-CWZ1X 10P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 200P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 1000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 2000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 200P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 360P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 500P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 100P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 10P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 10P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 1200P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 2000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 200P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 360P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 500P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 50P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 600P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 60P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 60P/R 2M OMS
E6C2-CWZ1X 1024P/R 2M OMS
E6C2-CWZ1X 2000P/R 2M OMS
E6C2-CWZ1X 360P/R 2M
E6C2-CWZ3E 30P/R 2M
E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M OMS
E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M
E6C2-CWZ5B 360P/R 2M
E6C2-CWZ5B 360P/R 2M OMS
E6C2-CWZ5B 50P/R 2M
E6C2-CWZ5B 600P/R 2M
E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M OMS
E6C2-CWZ6C 100P/R 2M
E6C2-CWZ6C 200P/R 2M
E6C2-CWZ6C 360P/R 2M OMS
E6C2-CWZ6C 600P/R 2M
E6C2-CWZ6C 60P/R 2M
E6C2-CWZ6C-12 1000P/R 10M
E6C3-AB5B 12P/R 1M
E6C3-AB5B 12P/R 2M
E6C3-AB5B 6P/R 1M
E6C3-AB5B 6P/R 2M
E6C3-AB5B 8P/R 1M
E6C3-AB5B 8P/R 2M
E6C3-AB5C 12P/R 1M
E6C3-AB5C 12P/R 2M
E6C3-AB5C 6P/R 1M
E6C3-AB5C 6P/R 2M
E6C3-AB5C 8P/R 1M
E6C3-AB5C 8P/R 2M
E6C3-AG5B 1024P/R 1M
E6C3-AG5B 1024P/R 2M
E6C3-AG5B 256P/R 1M
E6C3-AG5B 256P/R 2M
E6C3-AG5B 360P/R 1M
E6C3-AG5B 360P/R 2M
E6C3-AG5B 360P/R 5M
E6C3-AG5B 720P/R 1M
E6C3-AG5B 720P/R 2M
E6C3-AG5C 1024P/R 1M
E6C3-AG5C 1024P/R 2M
E6C3-AG5C 256P/R 1M
E6C3-AG5C 256P/R 2M+
E6C3-AG5C 360P/R 1M
E6C3-AG5C 360P/R 2M
E6C3-AG5C 720P/R 1M
E6C3-AG5C 720P/R 2M
E6C3-AG5C-C 256P/R 1M
E6C3-AG5C-C 256P/R 2M+
E6C3-AG5C-C 360P/R 1M
E6C3-AG5C-C 360P/R 2M
E6C3-AG5C-C 720P/R 2M
E6C3-AG5C-C-1 360P/R 5M
E6C3-AN1E 256P/R 1M
E6C3-AN1E 256P/R 2M
E6C3-AN2E 256P/R 1M
E6C3-AN2E 256P/R 2M
E6C3-AN5B 32P/R 1M
E6C3-AN5B 32P/R 2M
E6C3-AN5B 40P/R 1M
E6C3-AN5B 40P/R 2M
E6C3-AN5C 32P/R 1M
E6C3-AN5C 32P/R 2M
E6C3-AN5C 40P/R 1M
E6C3-AN5C 40P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 1000P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 1000P/R 2M+
E6C3-CWZ3EH 100P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 100P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 1024P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 1024P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 1200P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 1200P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 1500P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 1500P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 1800P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 1800P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 2000P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 2000P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 200P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 200P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 2048P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 2048P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 2500P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 2500P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 300P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 300P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 3600P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 3600P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 360P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 500P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 500P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 600P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 600P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 720P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 720P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 800P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 800P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 1000P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 1000P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 100P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 100P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 1024P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 1024P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 1200P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 1200P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 1500P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 1500P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 1800P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 1800P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 2000P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 2000P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 200P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 200P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 2048P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 2048P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 2500P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 2500P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 300P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 300P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 360P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 360P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 500P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 500P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 600P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 600P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 720P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 720P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 800P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 800P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 1000P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 100P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 100P/R 2M+
E6C3-CWZ5GH 1024P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 1024P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 1200P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 1200P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 1500P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 1500P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 1800P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 1800P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 2000P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 2000P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 200P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 200P/R 2M+
E6C3-CWZ5GH 2048P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 2048P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 2500P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 2500P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 300P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 300P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 3600P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 3600P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 360P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 360P/R 2M+
E6C3-CWZ5GH 500P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 500P/R 2M+
E6C3-CWZ5GH 600P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 600P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 720P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 720P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 800P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 800P/R 2M
E6C-NN5C 2M
E6C-NN5CA 2M
E6C-NN5CA-C 2M
E6C-NN5C-C 2M
E6CP-AG3C 256 2M
E6CP-AG5C 256 2M
E6CP-AG5C 256 5M
E6CP-AG5C-C 256 2M
E6CP-AG5C-C 256 5M
E6D-CWZ1E 1200 P/R
E6D-CWZ1E 1500 P/R
E6D-CWZ1E 2048 P/R
E6D-CWZ1E-1000
E6D-CWZ1E-1024
E6D-CWZ1E-1800
E6D-CWZ1E-2000
E6D-CWZ1E-2500
E6D-CWZ1E-3000
E6D-CWZ1E-3200
E6D-CWZ1E-3600
E6D-CWZ1E-4096
E6D-CWZ1E-5000
E6D-CWZ1E-6000
E6D-CWZ1E-720 12-24DC
E6D-CWZ1E-800
E6D-CWZ2C 1500 P/R
E6D-CWZ2C 1800 P/R
E6D-CWZ2C 2000
E6D-CWZ2C 2048
E6D-CWZ2C 3000
E6D-CWZ2C 3200 P/R
E6D-CWZ2C 720
E6D-CWZ2C-1000
E6D-CWZ2C-1024
E6D-CWZ2C-2500
E6D-CWZ2C-3600
E6D-CWZ2C-4096
E6D-CWZ2C-5000
E6D-CWZ2C-6000
E6D-CWZ2C-800
E6F-AB3C 10M
E6F-AB3C 360
E6F-AB3C 5M
E6F-AB3C-C
E6F-AB3C-C 10M
E6F-AB3C-C 5M
E6F-AB5B 360 2M
E6F-AB5C 360 2M
E6F-AB5C-C 360 2M
E6F-AG5B 1024 2M
E6F-AG5B 256 2M
E6F-AG5B 360 2M
E6F-AG5B 720 2M
E6F-AG5C 1024 2M
E6F-AG5C 256 2M
E6F-AG5C 360 2M
E6F-AG5C 720 2M
E6F-AG5C-C 360 10M
E6F-AG5C-C 360 2M
E6F-AG5C-C 720 2M
E6F-AG5C-C-256
E6F-CWZ5G 1000P/R 2M
E6F-CWZ5G 100P/R 2M
E6F-CWZ5G 200P/R 2M
E6F-CWZ5G 360P/R 2M
E6F-CWZ5G 500P/R 2M
E6F-CWZ5G 600P/R 2M
E6H-CWZ2C-1 500P/R 0.5M
E6H-CWZ3E 300P/R 0.5M
E6H-CWZ3E 500P/R 0.5M
E6H-CWZ3E 600P/R 0.5M
E6H-CWZ3X 1000P/R 0.5M
E6H-CWZ3X 1800P/R 0.5M
E6H-CWZ3X 2000P/R 0.5M
E6H-CWZ3X 3600P/R 0.5M
E6H-CWZ3X 500P/R 0.5M
E6H-CWZ6C 1000P/R 0.5M
E6H-CWZ6C 1500P/R 0.5M
E6H-CWZ6C 3600P/R 0.5M
E6H-CWZ6C 360P/R 0.5M
E6H-CWZ6C 500P/R 0.5M
 

 

 

CLICK HERE FOR AVAILABLE ITEMS: → ผลิตภัณฑ์  OMRON ENCODER

*To get an idea of the brands we currently deal with, visit: FEATURED BRANDS


 

หากคุณกำลังมองหาคำตอบ ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือต้องการคำแนะนำคุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลเรามีความยินดีที่จะให้บริการคุณ

 

 Bangkok กรุงเทพมหานคร
AmnatCharoen อำนาจเจริญ''
AngThong อ่างทอง''
BuengKan บึงกาฬ''
Buriram บุรีรัมย์''
Chachoengsao ฉะเชิงเทรา''
ChaiNat ชัยนาท''
Chaiyaphum ชัยภูมิ''
Chanthaburi จันทบุรี''
ChiangMai เชียงใหม่''
ChiangRai เชียงราย''
Chonburi ชลบุรี''
Chumphon ชุมพร''
Kalasin กาฬสินธุ์''
KamphaengPhet กำแพงเพชร''
Kanchanaburi กาญจนบุรี''
KhonKaen ขอนแก่น''
Krabi กระบี่''
Lampang ลำปาง''
Lamphun ลำพูน''
Loei เลย''
Lopburi ลพบุรี''
MaeHongSon แม่ฮ่องสอน''
MahaSarakham มหาสารคาม''
Mukdahan มุกดาหาร''
NakhonNayok นครนายก''
NakhonPathom นครปฐม''
NakhonPhanom นครพนม''
NakhonRatchasima นครราชสีมา''
NakhonSawan นครสวรรค์''
NakhonSiThammarat นครศรีธรรมราช''
Nan น่าน''
Narathiwat นราธิวาส''
NongBuaLamphu หนองบัวลำภู''
NongKhai หนองคาย''
Nonthaburi นนทบุรี''
PathumThani ปทุมธานี''
Pattani ปัตตานี''
PhangNga พังงา''
Phatthalung พัทลุง''
Phayao พะเยา''
Phetchabun เพชรบูรณ์''
Phetchaburi เพชรบุรี''
Phichit พิจิตร''
Phitsanulok พิษณุโลก''
PhraNakhonSiAyutthaya พระนครศรีอยุธยา''
Phrae แพร่''
Phuket ภูเก็ต''
Prachinburi ปราจีนบุรี''
PrachuapKhiriKhan ประจวบคีรีขันธ์''
Ranong ระนอง''
Ratchaburi ราชบุรี''
Rayong ระยอง''
RoiEt ร้อยเอ็ด''
SaKaeo สระแก้ว''
SakonNakhon สกลนคร''
SamutPrakan สมุทรปราการ''
SamutSakhon สมุทรสาคร''
SamutSongkhram สมุทรสงคราม''
Saraburi สระบุรี''
Satun สตูล''
SingBuri สิงห์บุรี''
Sisaket ศรีสะเกษ''
Songkhla สงขลา''
Sukhothai สุโขทัย''
SuphanBuri สุพรรณบุรี''
SuratThani สุราษฎร์ธานี''
Surin สุรินทร์''
Tak ตาก''
Trang ตรัง''
Trat ตราด''
UbonRatchathani อุบลราชธานี''
UdonThani อุดรธานี''
UthaiThani อุทัยธานี''
Uttaradit อุตรดิตถ์''
Yala ยะลา''
asothon ยโสธร
 


You have 0 items in you cart. Would you like to checkout now?
0 items
Switch to Mobile Version